Защита на данни

Обща информация

Настоящият документ (заедно с всички допълнителни правила за поверителност в нашите САЙТОВЕ ЗА РАБОТА или имейли) обяснява начина, по който TeleTech Holdings, Inc. и неговите дъщерни дружества (наричани общо "TeleTech") събира и използва личните данни на кандидати за работа, клиенти и бизнес контакти, включително посетители на нашите уеб сайтове. Всички промени, които настоящата политика може да претърпи в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница.

Казано накратко – ние държим на поверителността на Вашите данни, докато Ви предоставяме услуги чрез създаване на информативен и защитен уеб сайт, койтогарантира безпроблемно използване от страна на потребителите, както и достъп до персонализирани услуги и информация.

За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, TeleTech включва всички компании от семейството на TeleTech, в това число и следните:

eLoyalty, LLC
Humanify, Inc.
iKnowtion

Technology Solution Group

Peppers & Rogers Group
Revana, Inc.
rogenSi
Sofica Group

Ако имате въпроси сега или по време на ползване на сайта, моля, пишете на privacy@teletech.com.

Всички промени в тази политика ще бъдат публикувани в този уеб сайт. Настоящият документ е в сила от 02.03.2015 г.

Какви лични данни събираме?

Личните данни са информация, която Ви идентифицира като личност. TeleTech събира определен вид лични данни в http://www.teletech.com (нашият "уеб сайт") и офлайн във връзка с услугите, които предлагаме.

Събираме Ваши лични данни, като име, пощенски код, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна карта или друг номер на платежна сметка, само когато Вие доброволно ни ги предоставите. За да се възползвате от определени възможности, които предлагаме (например, да се абонирате за нашия нюзлетър, да изпратите запитване), можем да изискаме да ни предоставите лични данни.

Поверителност на Вашите данни в сайтовете на TeleTech
Основната цел на уеб сайта на TeleTech е да бъде информационен източник и бизнес инструмент, който да Ви помогне да научите повече за TeleTech. Бихме искали да се чувствате сигурни, когато посещавате нашия уеб сайт и държим на поверителността на Вашите данни.

Каква информация събираме? 

TeleTech събира информация на своя уеб сайт по два начина: (1) директно (например, когато предоставяте информация, за да се абонирате за нюзлетър или се регистрирате в наш форум); и (2) индиректно (например, чрез технологията на уеб сайта).

Можем да събираме и обработваме следната информация:

  • Информация, която предоставяте при попълване на формуляри в нашия уеб сайт. Това включва абонамент за услуги, нюзлетъри и новини. Страници, които събират този вид информация, могат да предоставят допълнителна информация относно необходимостта от вашите данни и начините, по които ще бъдат използвани. От Вас зависи дали ще ги предоставите.
  • Ако се свържете с нас, можем да запазим копие от тази кореспонденция.
  • Можем да Ви помолим да попълните анкети, които използваме с проучвателна цел, въпреки че не сте задължени да отговаряте.
  • Всякакви публикации, коментари или друго съдържание, което качвате или публикувате в уеб сайта на TeleTech.
  • Уеб сайтът събира информация за Вашия компютър, включително (когато са налични) IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и изготвяне на статистически отчети.
  • Детайли за Вашето посещение на уеб сайта, страниците, които разглеждате и съдържанието, което достъпвате или сваляте, в това число – трафик на данни, данни за местоположението, блогове и други данни за комуникацията. Моля, вижте раздела „Бисквитки“ по-долу за повече информация.

Когато тази информация е свързана с Вас, ще я третираме като „лични данни“.

Как използваме информацията, която събираме от уеб сайта?

Използваме лични данни, за да Ви предоставяме исканата от Вас информация, да обработваме онлайн кандидатурите за работа, както и за други цели, които биват описани в момента, в който това е необходимо или които са очевидни. Например:

  • За да изпълним заявката Ви за статии, нюзлетъри или друго съдържание.
  • За анкети или въпросници с проучвателна цел..
  • За да персонализираме услугите, които сайтът предоставя.
  • За да се свържем с Вас с маркетингова цел, когато сте съгласни с това.

Ние анализираме Вашия IP адрес и информацияза браузъра, задаопределимкое е най-ефективнозанашия уеб сайт, за да намерим начин и за неговото подобряване и да го направим по-ефективен.

Какво представляват "Бисквитките"?
"Бисквитките" са текстови файлове, които се генерират и съхраняват на хард диска на компютъра Ви при всяко посещение на уебсайт.Тяхната цел е да ни дадат възможност да проследим дейността Ви в нашия уеб сайт. Те ни помагат да запомним кои сте. Действат на същия принцип като продавач в магазин, който посещавате редовно. Служителят може и да не знае името Ви, но той или тя знае, че и преди сте били в магазина и дори е възможно да си спомня какво обичайно си купувате, когато се там. „Бисквитките“ ни позволяват да се сдобием със същия тип информация за Вас и ни дават възможност да Ви предоставим по-ефикасна и персонализирана услуга. Например, за сайтове, които изискват регистрация, малък текстови файл може да се запази на Вашия компютър, позволявайки Ви да пропуснете регистрационния процес при следващи посещения на сайта. „Бисквитките“ се използват и за да се проследи  развитието на онлайн покупка на даден клиент, за да се гарантира неприкосновеност на информацията по транзакцията.

Някои (обикновено по-нови) версии на уеб браузъри Ви позволяват да решите дали искате да приемете „бисквитките“ или не, а някои програми Ви уведомяват, когато даден сайт ще запази такъв файл на Вашия хард диск. Ако решите да не приемете употребата на „бисквитки“, навигирането Ви в сайта може да бъде отчасти затруднено.

TeleTech използва „бисквитки“ за персонализирането на определени уеб страници. Не използваме „бисквитки“, за да извличаме информация от Вашия компютър, нито използваме информация, предавана чрез тях, за промоционални или маркетингови цели, освен ако това не е изрично посочено в настоящия документ. 

Правила за ползване
Настоящият документ съдържа правилата за ползване на уебсайта SOFICA-
GROUP.COM и услугите и информационните ресурси, достъпни за всички потребители
на уебсайта SOFICA-GROUP.COM.
Правна информация и дефиниции
1. SOFICA-GROUP.COM (http://www.sofica-group.com) е корпоративен уебсайт -
виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „Софика Груп” АД,
който представя дейността и услугите на „Софика Груп” АД и дава възможност за
ползване на различни услуги и информационни ресурси.
2. „Софика Груп” АД (Софика) e търговското дружество, регистрирано по Закона за
данък върху добавената стойност, с ЕИК 131287574, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” No36, вх. Б, ет. 4, с
адрес за кореспонденция: гр. София, Бизнес Парк София, сграда 3, п.к. 1766, тел.: (+359
2) 400 8500, факс: (+359 2) 400 8502, електронен пощенски адрес: info@sofica-
group.com, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт SOFICA-
GROUP.COM услуги и информационни ресурси, предмет на регулиране от настоящите
Правила за ползване.
3. Потребител e всяко физическо лице, което ползва услугите и информационните
ресурси, достъпни чрез уебсайта SOFICA-GROUP.COM съгласно настоящите Правила
за ползване.
4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката
или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,
изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD),
получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в
системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на
действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK),
изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за
отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на
Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които
могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по
българското законодателство или по друго приложимо право.
5. Интернет страница по смисъла на тези Правила за ползване е съставна и обособена
част от уебсайт.
6. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от
взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма
осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
7. Уебсайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез
своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран
протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други
материали и ресурси.
Действие на договора
8. С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Правилата за ползване,
чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) страница на
уебсайта SOFICA-GROUP.COM Потребителят извършва електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира,
че желае да ползва услугите и информационните ресурси, предоставяни от Софика
посредством уебсайта SOFICA-GROUP.COM, че е запознат с настоящите Правила за
ползване и се задължава да ги спазва.
9. Договорът е в сила за Софика и Потребителя от момента на извършването на
електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на
информационните ресурси и услуги от Потребителя чрез напускане на уебсайта
SOFICA-GROUP.COM. При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов
договор със Софика, а общите условия на договора са Правилата за ползване,
действащи към момента на сключването му. Те са разположени на видно място в
уебсайта SOFICA-GROUP.COM.
Предоставяни услуги и режим на предоставяне
10. Софика предоставя на Потребителя посредством уебсайта SOFICA-GROUP.COM
комплекс от информационни ресурси и услуги, определени като предоставяни
свободно на съответните Интернет страници в SOFICA-GROUP.COM, при стриктно
спазване на настоящите Правила за ползване от страна на Потребителя.
11. Предоставянето на услугите и достъпа до информационните ресурси не обхваща
осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни
пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване
достъп до тях. Софика не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи
достъп, поради проблеми извън контрола на Софика (хардуерен, софтуерен проблем,
проблем с Интернет свързаност и др.).
12. Броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне,
както и достъпните посредством уебсайта SOFICA-GROUP.COM информационни
ресурси, могат да бъдат променяни по всяко време от Софика. Софика си запазва и
правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез SOFICA-
GROUP.COM, както и правото по всяко време и по своя преценка да спре достъпа до
уебсайта SOFICA-GROUP.COM.
Правила за ползване
13. Доколкото предоставяните от Софика услуги са разнообразни и постоянно
допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и
във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху тях, Правилата за
ползване могат да бъдат променяни по всяко време, едностранно от Софика. При
изменение в Правилата за ползване Софика уведомява Потребителя като публикува
съобщение в уебсайта SOFICA-GROUP.COM за извършените промени.

Ще разкрием ли личните Ви данни на външни лица?

TeleTech може да съхранява, използва и разкрива информация с разрешение от или по искане на действащото законодателство, включително разкрития, които са необходими или препоръчителни, за да: (1) защитим правата, здравето, безопасността или собствеността на TeleTech или други; (2) извършваме анализи, които да използваме, за да подобрим нашия уеб сайт или услуги; (3) съдействаме на законни разследвания, свързани със сигурността и (4) действаме съобразно действащото законодателство, правила или други законови изисквания.

С изключение на гореспоменатото, TeleTech няма да прехвърля, разменя, лицензира, продава, отдава под наем или излага по друг начин Вашата лична информация без Ваше съгласие. Въпреки това, си запазва правото да събира и/или предоставя на трети лица обобщена статистика за уеб сайта и неговите посетители. Няма да продаваме лични данни на трети лица. Можем да прехвърляме лични данни на доставчици на услуги, с които имаме сключени договори, както и на наши съветници, които биха могли да се намират в други държави. Преди да го направим, ние вземаме необходимите мерки, за да гарантираме поверителността на Вашите лични данни, съгласно изискванията на съответните закони за защита на данните и вътрешни политики на TeleTech.

Каква е политиката за „чувствителни“ лични данни? 

TeleTech няма практика да събира „чувствителна“ информация чрез своя уеб сайт. В редките случаи, когато изискваме такава информация, го правим съгласно с местните законови изисквания за защита на личните данни. Ако решите да ни предоставите „чувствителни“ лични данни, Вие потвърждавате Вашето съгласие да използваме данните, съгласно действащото законодателство, както е описано в настоящия документ. Терминът „чувствителни лични данни“ се отнася до различните категории лични данни, определени от европейските и други закони за защита на личните данни, като информация, към която трябва да се подхожда със специално внимание, включително в определени случаи само след изрично съгласие. Тези категории могат да включват единен граждански номер, информация за банкова сметка, раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или подобни убеждения, членство в синдикални организации, физическо или психическо здраве, биометрични или генетични данни, сексуален живот или криминално досие (включително информация за предполагаеми криминални дейности). „Чувствителните“ лични данни могат да бъдат събирани и използвани в контекста на Вашата кандидатура за работа и взаимоотношения с TeleTech, за да Ви предоставят необходимите услуги или за извършване на анализи, които да използваме за подобряване на нашия уеб сайт или услуги и могат да бъдат споделяни с нашите доставчици на услуги за тези цели.

Защитени ли са Вашите лични данни?  

Предприемаме сериозни мерки, за да гарантираме сигурността на личните данни, събрани чрез сайтовете на TeleTech. Трябва да имате предвид, че отворения характер на интернет пространството позволява прехвърлянето на данни и информация към мрежи, свързващи Ви с нашите системи без мерки за сигурност и могат да бъдат достъпени и използвани от хора, за които не са предназначени. 

Периодично, нашият уеб сайт може да съдържа линкове до и от сайтове на партньорски мрежи, рекламодатели и съдружници. Ако последвате линк към някой от тези сайтове, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат собствени политики за защита на личните данни, за които ние не носим отговорност. Моля, запознайте се с тези политики преди да предоставите каквито и да било лични данни на тези сайтове.

Къде се обработват Вашите лични данни? 

Като глобална организация с глобални IT системи, личните данни, които събираме, могат да бъдат пренасочени, съхранявани или прехвърлени в международен план в цялата глобална организация на TeleTech. Разполагаме с вътрешни политики, които предоставят едно и също ниво на сигурност навсякъде в организацията.  

Съхраняване на данни 

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато те са ни необходими, за да Ви предоставяме услуги и да спазваме глобалните законови и договорни задължения.  

Вашите права

Имате право да знаете дали разполагаме с Ваши лични данни и в случай че това е така, да имате достъп до тези данни и да изисквате те да бъдат коригирани, в случай че са неточни. При някои обстоятелства може да имате правото да възразите на използването на Вашите лични данни или да настоявате за тяхното премахване. Можете да го направите, като се свържете с нас на privacy@teletech.com.

Не събираме и не съхраняваме информация за лица под 13 годишна възраст и никоя част от нашия сайт или услуги не е предназначена за лица под 13 годишна възраст. Използвайки този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте на или над тази възраст.

Участие в споразумението„Safe Harbor

TeleTech се придържа към споразумението “Safe Harbor” относно трансфера на данни от Европейския съюз (ЕС) към Съединените щати. Ние следваме принципите на „SafeHarbor“, публикувани от Министерството на търговията на САЩ ("Принципи") по отношение на всички такива данни. Ако има някакъв конфликт между езика в тази политика за защита на личните данни, се позоваваме на Принципите.  

За информация, попадаща в обхвата на Принципите, ако дадено оплакване не бъде решено от TeleTech в разумен срок, можете да се свържете с Федералната търговска комисия на www.ftc.gov/ftc/complaint.htm или по телефонна: 202-382-4357. Оплакванията могат да бъдат изпращани на имейла или пощенския адрес на TeleTech, посочени в раздел „За контакти с нас“ на настоящия документ.

Имам въпрос или оплакване 

Ако не откривате това, което търсите, или имате въпрос относно използването на личните Ви данни, моля, пишете ни на privacy@teletech.com.

За контакти с нас

Ако имате въпроси относно политиката за защита на личните данни, моля, свържете се с нас по имейл на privacy@teletech.com или пишете на следния адрес:

Legal Department

TeleTech Holdings, Inc.
9197 South Peoria Street
Englewood, Colorado 80112

TeleTech ще Ви съдейства в разрешаването на всякакви въпроси, свързани с настоящия документ. Моля, имайте предвид, че комуникацията по имейл може да не е напълно сигурна и следователно не бива да включвате в нея информация за Вашата кредитна карта. 

Посетете ни в: Google+ LinkedIn